Mirasolskolen i Peru

Når du kjøper garn fra Du Store Alpakka, går det alltid en sum penger til Mirasolskolen i Peru. Du kan være trygg på at hver eneste krone kommer helt frem, for Du Store Alpakka dekker alle administrasjonskostnadene.

Her er historien:

Det startet som en drøm i 2004 og er i dag en velfungerende barneskole på toppen av Andesfjellene, nær Titicaca innsjøen. I tillegg til å drive barneskolen vil vi nå bidra til å bygge og drive en ungdomsskole.

På Mirasolskolen lærer barna å lese, skrive og regne. "Våre" gjeterbarn er i ferd med å komme seg ut av analfabetismen takket være Mirasolskolen. De lærer Spansk, som er det offisielle språket i Peru. De lærer å væer stolte av det området de kommer fra, kulturen de bærer med seg og styrken i historien til sitt folk.

Det er viktig å understreke at Mirasolskolen ikke forsøker å forandre måten elevene og deres familier lever på. Vi har dyp respekt for lokal tro, kultur og levesett. 

Hver gang du kjøper garn fra Du Store Alpakka gir vi penger som er øremerket disse skolene. I tillegg jobber vi frivillig for å skaffe Mirasol-faddere. For kr. 250/mnd bidrar du til å gi indianerbarn utdannelse og drømmer om en framtid med flere valg. Vil du gi penger eller bli fadder, send en mail til kontor@dustorealpakka.no

Barn fra Mirasolskolen

 

Her er oversikt over bidrag til Mirasol skolen 1. halvår 2016

 

Januar – April    Kr. 148.030,-

Mai                        Kr.   28.246,-

Juni                        Kr.   18.976,-

Total                      Kr. 195.252,-

 

En stor takk til mine kunder som har bidratt ved å kjøpe garn fra Du Store Alpakka